Prioritized Labels

Other Labels

 • backport
  UG / ug
 • bug
  UG / ug
 • buildsystem
  UG / ug
 • critical
  UG / ug
 • discussion
  UG / ug
 • doc
  UG / ug
 • duplicate
  UG / ug
 • faq
  UG / ug
 • feature
  UG / ug
 • linux
  UG / ug
 • notabug
  UG / ug
 • osx
  UG / ug
 • suggestion
  UG / ug
 • task
  UG / ug
 • upstream
  UG / ug
 • windows
  UG / ug
 • wontfix
  UG / ug